SERVICEDỊCH VỤ & THÀNH TỰU

 1. TRANG CHỦ
 2. DỊCH VỤ & THÀNH TỰU

Một số sản phẩm tiêu biểu của Flinters

Flinters Data Hub

Các công cụ thu thập và kết xuất dữ liệu quảng cáo

Flinters Data Hub (FDH) là một sản phẩm hoạt động như một trung tâm thu thập và kết xuất dữ liệu quảng cáo. Tận dụng thế mạnh là đối tác uỷ quyền của nhiều nền tảng quảng cáo lớn trên thế giới. FDH giúp thu thập và sắp xếp dữ liệu quảng cáo một cách tự động từ các chỉ số quảng cáo, cấu trúc  quảng cáo tới các thiết lập và nhật ký vận hành.

Kĩ thuật sử dụng

Backend
 • Scala
 • NodeJS
Frontend
 • VueJS
 • ES6
 • HTML5
Infrastructure
 • AWS
 • Terraform
 • Gitlab CI/CD

PYXIS Product

PYXIS là một tập các công cụ để tối đa hóa hiệu suất quảng cáo.

Creative Tracking

Công cụ quản lý quảng cáo

Với công cụ này, nhiều quy trình công việc từ sản xuất quảng cáo đến buôn bán có thể được tập trung hóa, giúp nâng cao hiệu quả công việc.

Kỹ thuật sử dụng
Backend
 • Scala
 • Play Framework
 • scalacheck
Frontend
 • TypeScript
 • ReactJS
 • typeless
 • Material-UI
Infrastructure
 • GitLab(CI CD)
 • AWS

PX

Công cụ tự động hoá vận hành quảng cáo

Bằng cách tự động hóa các hoạt động quảng cáo cùng các logic nghiệp vụ riêng  giúp giảm thiểu nhân lực vận hành đồng thời nâng cao hiệu suất.
Hiện tại tương thích với các nền tảng quảng cáo như: LINE, Facebook, và Yahoo!

Kỹ thuật sử dụng
Backend
 • Scala
 • Play Framework
 • Akka
 • ServerlessFramework
Infrastructure
 • CloudFormation
 • Terraform
 • Chef
 • Ansible

SepDB

Các công cụ cơ sở dữ liệu được Septeni Group sử dụng

Là cơ sở dữ liệu tích hợp lưu trữ dữ liệu và là trung tâm dữ liệu của nhiều công cụ trong tập đoàn. 
Chúng tôi kết hợp, mở rộng đa dạng loại dữ liệu và cải tiến chất lượng, không ngừng nâng cao giá trị tiện ích. Mọi thành viên trong Septeni Group có thể sử dụng dữ liệu này nhằm nâng cao nghiệp vụ và phân tích chuyên sâu.

Kỹ thuật sử dụng

Data Pipeline
 • Digdag
 • Embulk
 • Scala
 • Apache Spark
 • Presto
 • Hive
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • DynamoDB
Infrastructure
 • Treasure Data
 • AWS
Business Intelligence
 • Tableau

Babyful

Trang web thương mại điện tử dành cho các bậc cha mẹ do TowaStela, INC. vận hành.

Với triết lý "tạo ra những khoảng thời gian thú vị nhất khi nuôi dạy con cái", Babyful sản xuất và bán các sản phẩm in ấn hình ảnh theo yêu cầu được tải lên từ chính thư viện ảnh của người dùng một cách nhanh chóng. Babyful hợp tác với những nhãn hàng nổi tiếng để sản xuất và bán các sản phẩm.

FLINTERS phát triển các công cụ giúp tùy chỉnh thiết kế của khách hàng khi đặt hàng.

Kỹ thuật sử dụng

Backend
 • Scala
 • Play Framework
Browser/Admin
 • ReactJS
 • Flux architecture
 • ES6
 • HTML5
Browser/CMS
 • AngularJS
 • HTML5
 • JavaScript
Browser/Web
 • AngularJS
 • HTML5
 • JavaScript
Infrastructure
 • AWS
 • S3
 • RDS