FLINTERS VIETNAMLIÊN HỆ

  1. TRANG CHỦ
  2. LIÊN HỆ

Liên hê với chúng tôi qua chỉ dưới đây

Liên hệ qua điện thoại +(84-24)-6-296-0657
Liên hệ bằng Email contact@flinters.vn

Xử lý thông tin cá nhân

Xử lý thông tin cá nhân

・Những thông tin cá nhân hay thông tin khách hàng Công ty lấy được qua giao diện này sẽ được quản lý một cách hợp lý và chỉ được sử dụng trong các trường hợp liên lạc trả lời câu hỏi của các khách hàng.
・Công ty có thể ủy thác dịch vụ liên quan đến thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trong trường hợp này, bên thứ ba phải ký các cam kết bảo mật thông tin và quản lý hợp lý.
・Công ty sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng hay đối tác ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của khách hàng, hoặc buộc phải công bố theo yêu cầu của cơ quan chức năng hay tiết lộ cho một Công ty của tập đoàn khi đó là những liên hệ liên quan đến sản phẩm dịch vụ, cần phải có câu trả lời của Công ty tương ứng trong tập đoàn.
※ Xin xem link dưới đây để biết chi tiết thông tin các công ty trong Septeni Group ( chỉ có tiếng Nhật và tiếng Anh)
 http://www.septeni-holdings.co.jp/group/all/index.html
・Quý khách có thể tự quyết định điền vào mục thông tin cá nhân như thế nào, nhưng nếu không cung cấp thông tin, những yêu cầu dịch vụ và thắc mắc của quý khách có thể sẽ không được đáp ứng.
・Để tiện lợi cho khách khàng bổ sung nội dung, phòng chống truy cập bất chính, Công ty có thể sẽ dùng đến cookies và access log của quý khách.
Các thông tin có thể được Công ty lấy sử dụng là địa chỉ IP, loại trình duyệt, lịch sử đã xem trên website này v.v... Quý khách có thể cài đặt không chấp nhận cookies của website này trên trình duyệt. Việc người sử dụng chấp nhận cookies hay không không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng.
・Thông cáo “Xử lý thông tin cá nhân” được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nếu các bản dịch khác nhau, bản tiếng Nhật được coi là bản chuẩn.

・Xin xem “Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Công ty” được đăng riêng để biết thêm những điều khoản khác liên quan đến xử lý thông tin cá nhân.

※Xin liên hệ với địa chỉ dưới đây nếu có thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân đã cung cấp cho Công ty chúng tôi (ví dụ như thông báo mục đích sử dụng, đính chính, thêm, xóa, ngừng sử dụng, xóa thông tin hay từ chối cung cấp cho bên thứ ba v.v...)

【Tư vấn bảo mật thông tin cá nhân】
Tên công ty: FLINTERS VIETNAM CO.,LTD.
Phụ trách: Quản lý bảo mật thông tin cá nhân
Địa chỉ: Phòng 1801, Tầng 18, Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

E-mail:contact@flinters.vn
Giờ làm việc của cửa sổ giải đáp thông tin cá nhân : Từ 10h - 17h ngày thường ( trừ nghỉ tết và các ngày nghỉ do Công ty quy định)