RECRUITTUYỂN DỤNG

  1. TRANG CHỦ
  2. TUYỂN DỤNG
  3. ỨNG TUYỂN

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí tuyển dụng tại Flinters Vietnam.

Dưới đây là thông tin về quy trình tuyển dụng của Công ty

  • Screen CV
  • Online test at: https://yourskilltest.com/
  • Phỏng vấn vòng 1 với Trưởng phòng chuyên môn
  • Phỏng vấn vòng 2 với Tổng Giám Đốc và Trưởng phòng nhân sự

Xin vui lòng liên hệ ứng tuyển vào Công ty chúng tôi theo địa chỉ dưới đây (Email / Telephone).
Trong trường hợp liên hệ qua Email, xin vui lòng đính kèm CV được viết bằng 1 trong các ngôn ngữ Anh / Nhật / Việt.
Công ty tiến hành lựa chọn hồ sơ dựa theo nội dung ứng tuyển.
Những ứng viên vượt qua vòng hồ sơ sẽ được liên hệ thời gian phỏng vấn.
※Trong vòng 2 tuần chúng tôi sẽ liên lạc thông báo kết quả.

*
*
*
*
*
*