RECRUIT OFFICIALTUYỂN DỤNG

2023.02.20

Đang Tuyển

Kỹ sư phát triển

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
    • Phát triển và duy trì ứng dụng web;
    • Hiểu các yêu cầu cần thiết để thực hiện công việc phát triển phần mềm / ứng dụng theo yêu cầu của từng dự án;
    • Nghiên cứu, thiết kế, triển khai và quản lý các chương trình phần mềm theo quy trình của công ty;
    
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
[Kiến thức và kỹ năng]

[Bắt buộc]
    • Có kiến thức về website và quản trị website;
    • Có sự hiểu biết về đặc trưng của một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, PHP, C#, Ruby;
    • Biết sử dụng IDE, công cụ quản lý cấu hình phổ biến
    • Hiểu và sử dụng cấu trúc dữ liệu & thuật toán
    • Có thể áp dụng các chiến lược fix bug, và các công cụ để fix bug
    • Sẵn sàng thay đổi ngôn ngữ lập trình sang Scala.

[Không bắt buộc]
    • Có kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình Scala là một điểm cộng lớn;
    • Có kinh nghiệm thiết kế và tối ưu hóa quyền truy cập cơ sở dữ liệu;
    • Quen thuộc với các nguyên tắc TDD và thiết kế các trường hợp kiểm thử;
    • Trình độ tiếng Nhật được hoan nghênh.