RECRUIT OFFICIALTUYỂN DỤNG

2022.10.01

Đang Tuyển

Kỹ sư Devops

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
    • Phát triển, duy trì và khắc phục sự cố trong quá trình phát triển các dịch vụ
    • Hợp tác với kỹ sư phát triển để hỗ trợ xác định, phát triển và duy trì các hệ thống Tích hợp liên tục
    • Thiết lập và duy trì các công cụ giám sát, SSL, VPN cho hệ thống

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

[Bắt buộc]
    • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm với các công việc liên quan
    • Bằng cử nhân Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin hoặc tương đương
    • Có kiến thức và hiểu viết về nền tảng điện toán đám mây (như Amazon Web Service)
    • Có kinh nghiệm thực tế với các công cụ tự động hóa (như Chef/Ansible)
    • Có kinh nghiệm thực tế với các công cụ giám sát (như Nagios/Sensu)
    • Có kinh nghiệm thực tế với các công cụ máy chủ web (như Nginx/Apache)
   • Có kinh nghiệm thực tế với các hệ thống Linux (như CentOS/Ubuntu)
   • Có kiến thức và hiểu biết về Sql (như MySql)
   • Có kiến thức và hiểu biết về giao thức TCP/IP

[Không bắt buộc]
    • Có kiến thức và hiểu biết về hệ thống Tích hợp liên tục (như Git/Jenkins/Bamboo/Docker)
    • Có kiến thức và hiểu biết về ngôn ngữ lập trình (như Shell Script, Python)