RECRUIT OFFICIALTUYỂN DỤNG

2022.10.01

Đang Tuyển

Kỹ sư Devops

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Triển khai, định cấu hình và duy trì các thành phần cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và có thể mở rộng cho các hệ thống và ứng dụng phần mềm.

- Góp phần thiết lập và duy trì môi trường container sử dụng các công nghệ như Docker, ECS, K8S

- Phối hợp chặt chẽ với các nhóm phát triển để đảm bảo tích hợp hiệu quả giữa các thành phần phần mềm và cơ sở hạ tầng.

- Thiết lập và duy trì hệ thống giám sát và ghi nhật ký
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Số năm kinh nghiệm Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan

- Trình độ học vấn tối thiểu Bằng Cử nhân Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin hoặc tương đương

[Yêu cầu]

- Có kiến ​​thức và hiểu biết về Cloud Platforms (như Amazon Web Service)

- Có kiến ​​thức và hiểu biết về Containerization

- Có kiến ​​thức và hiểu biết về Tích hợp liên tục và Triển khai liên tục (như Github/Gitlab)

- Có kinh nghiệm thực hành với các công cụ tự động hóa (như Ansible, Terraform)

- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ giám sát (như Prometheus, Datadog, Mackerel)

- Có kinh nghiệm thực hành với các công cụ máy chủ web (chẳng hạn như Nginx/Apache)

- Có kiến ​​thức và hiểu biết về TCP/IP stack

- Có kinh nghiệm thực tế với các hệ thống Linux (chẳng hạn như CentOS/Ubuntu)

[Không yêu cầu]

- Có kiến ​​thức về các ngôn ngữ lập trình (như Shell Script, Python)

- Chứng chỉ Cloud

- Có kiến ​​thức và kinh nghiệm về Security