RECRUIT OFFICIALTUYỂN DỤNG

  1. TRANG CHỦ
  2. TUYỂN DỤNG
  3. NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
  4. Kỹ sư phát triển cấp cao

2021.11.01

Đang Tuyển

Kỹ sư phát triển cấp cao

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
    • Tuân theo các quy tắc chuẩn, tạo ra các mã hóa có chất lượng cao và có thể bảo trì được;
    • Luôn có động lực và cập nhật những phát triển và xu hướng mới nhất trong phát triển web;
    • Cố vấn và huấn luyện các thành viên cấp dưới để đạt được mức năng lực hoặc hiệu suất đáp ứng các mục tiêu của dự án;
    • Đóng góp vào các hoạt động chia sẻ kiến thức và cải tiến liên tục.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
[Kiến thức và kỹ năng]

[Bắt buộc]
    • Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế và điều chỉnh các hệ thống có hiệu suất cao;
    • Quen thuộc với các mô hình lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm;
    • Sẵn sàng thay đổi ngôn ngữ lập trình sang Scala;
    • Có sự hiểu biết về đặc trưng của một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, PHP, C#, Ruby;
    • Có kinh nghiệm phát triển Fontend: HTML, CSS, Javascript và ít nhất một frontend framework mới (vue.js, reactjs, angularjs, v.v.);
    • Quen thuộc với tuyên ngôn Agile và phương pháp Scrum.

[Không bắt buộc]
    • Có kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình Scala là một điểm cộng lớn;
    • Có kinh nghiệm thiết kế và tối ưu hóa quyền truy cập cơ sở dữ liệu;
    • Quen thuộc với các nguyên tắc TDD và thiết kế các trường hợp kiểm thử;
    • Trình độ tiếng Nhật được hoan nghênh.