RECRUIT OFFICIALTUYỂN DỤNG

2022.06.01

Đang Tuyển

Hành chính - Nhân sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 - Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối nguồn nhân lực của một tổ chức nhằm tối đa hóa việc sử dụng chiến lược nguồn nhân lực và duy trì chức năng của phòng ban như đãi ngộ và phúc lợi cho nhân viên, tuyển dụng, đào tạo, chính sách nhân sự và tuân thủ quy định;
 - Tư vấn, hướng dẫn cung cấp các dịch vụ liên quan đến luật pháp và cá nhân cho các bên liên quan của tổ chức. Đổi mới liên tục áp dụng cho các mục tiêu chiến lược của nguồn nhân lực;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

[Yêu cầu chung]
   - Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan
   - Trình độ học vấn tối thiểu: cử nhân

[Bắt buộc]
   - Có kiến thức vững chắc về quy trình tuyển dụng và quản trị nhân sự
   - Có kiến thức vững chắc về nguyên tắc kinh doanh, hoạch định chiến lược và điều phối nguồn nhân lực
   - Có kiến thức về Luật, quy định của Chính phủ, hành pháp và các quy tắc liên quan
   - Thông thạo tiếng Nhật (tối thiểu trình độ N2 hoặc tương đương)