RECRUIT INTERNTUYỂN DỤNG

2021.01.09

Đang Tuyển

Thực tập sinh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
    • Phát triển hệ thống và ứng dụng
    • Phát triển máy chủ và mạng
    • Định nghĩa, thiết kế (ứng dụng /cơ sở hạ tầng), cài đặt, thử nghiệm, cài đặt máy chủ, cài đặt mạng, tài liệu
    • Quản lý dự án liên quan đến phạm vi công việc nêu trên
    • Tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
[Kiến thức và kỹ năng]

    • Sinh viên đang theo học khối ngành Công nghệ tại các trường Đại học
    • Đam mê công nghệ, ham học hỏi
    • Có thể sắp xếp làm việc tối thiểu 03 ngày/tuần